بررسی تاثیر جایگزینی نسبی کنجاله کانولا و کنجاله سویا با آرد ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of effect of partial substitution of canola meal and soybean meal with fishmeal in the diet of rainbowtrout (Oncorhynshus mykiss)