تحلیل مالی پروژه های سرمایه گذاری تولید و فراوری شیلات در استان فارس

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Financial appraisal of investment in aquatic producing and processing projects in fars province