بررسی خصوصیات آلفا آمیلاز تولید شده به وسیله باکتری های ترموفیل جدا شده از چشمه های آب گرم ایران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Characterization of α-amylase produced by thermophilic bacteria isolated from Iranian hot spring waters