تاثیر تغذیه با ناپلی آرتمیا، سیست دکپسوله و غذای کنسانتره بر میزان پروتئین، چربی و اسیدهای چرب در لارو نو رس (Oncorhynchus mykiss) قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding with artemia nauplii, decapsulated cyst and formulated food on amount of total lipid, protein and fatty acids in rain bow trout fry (Oncorhynchus mykiss)