بررسی شاخص های تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی در پرتاران برخی از خورهای منطقه ماهشهر

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study on diversity indices and their correlation with environmental factors in polychaetes on four creeks of Mahshahr region