مطالعه اثر عصاره های برگ انجیر (Ficus carica) بر ترشح و محتوای تری گلیسیرید در کشت سلولی HepG2

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effects of Ficus caraca leaf extracts on triglyceride secretion and content of HepG2 cell