تعیین میزان آلودگی لاشه طیورگوشتی به باکتریهای شاخص در مراحل مختلف خط کشتار درشهرستان مشهد

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Determination of broiler carcasses contamination to indicator bacteria at different stages of processing in a poultry abattoir in Mashhad