مطالعه امکان کشت گونه های مختلف مخمر برآب پنیر و ملاس برای تولید پروتئین تک یاخته

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of cultivation different yeast species in whey and molasses to single cell protein production