بررسی میزان ددت در رسوبات رودخانه سفید رود (حدفاصل سد تار کی تا بندر کیاشهر)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Research on DDT in Sefidrood river’s sediments (between Tarik dam and Kiashahr port)