اثر فرآیند شستشو، قبل و بعد از چرخ کردن گوشت ماهی کپور معمولی بر کیفیت فراورده حاصل (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pre and Post Mincing Washing on Common Carp Flesh Quality