تعیین میزان آلودگی بزهای ذبح شده به سارکوسیستیس با روش های مختلف

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Assessment of sarcocystis infection in slaughtered goats by different methods