بررسی روند رسیدگی جنسی ماهی بیاه ماده (Liza abu) در آب های استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study on the reproductive cycle of female Liza abu in the water of the Khozestan province