بررسی تاثیر فتوپریود و نسبت جنسی در تکثیر ماهی مولی باله بادبانی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Survey on photoperiodic and sexual ratio effects on reproduction of Poecilia latipinna