نویسنده = مجید هاشمی
تعداد مقالات: 4
2. بافت شناسی روده، برخی فراسنجه‌های خونی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون (.Olea europaea L) و روغن کنجد (.Sesamum indicum L) تحت تنش گرمایی

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-143

محمد جواد آگاه؛ حسن نصیری مقدم؛ احمدرضا راجی؛ حسن صالح؛ محمد طاهر میرکزهی؛ مجید هاشمی


3. بررسی میزان شیوع و عوامل خطر بیماری زبان آبی در گاوداری‌های شیری استان فارس

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 24-28

محسن معنویان؛ مجید هاشمی؛ فرهنگ توان؛ سید محمد حسین حسینی؛ داوود نیکو