دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، تابستان 1398 
5. بررسی ارزش تشخیصی آنتی‌ژن B کیست هیداتید، به روش دات بلات در استان آذربایجان شرقی

صفحه 34-41

سالار ضرابی اهرابی؛ رسول مدنی؛ بهار شمشادی؛ شاهرخ رنجبر بهادری؛ حسین هاشم زاده فرهنگ؛ مجید منتظر باویلی