دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 112، پاییز 1395 
6. تجمع و توزیع دی‌کلرو دی فنیل تری‌کلرواتان و مشتقات آن در بافت‌های مختلف شغال طلایی (Canis aureus)

صفحه 44-50

حسن ملوندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر؛ سید محمود قاسمپوری؛ مرتضی داودی


7. مطالعه تجربی اثر متفورمین روی زخم سوختگی قرنیه در خرگوش

صفحه 110-117

احمد اصغری؛ سیده بهاره هاشم زاده همایونی؛ پژمان مرتضوی؛ علیرضا جهاندیده


12. بررسی سارکوسیستیس در شتر و بز با میکروسکوپ الکترونی و PCR- RLFP

صفحه 77-84

محمد اسلام پناه؛ غلامرضا معتمدی؛ عبدالحسین دلیمی؛ عباس نوری؛ غلامرضا حبیبی؛ خسرو آقایی پور؛ محی‌الدین نیرومند


15. مطالعه هیستوپاتولوژیک ماهیان مید (Liza klunzingeri) سواحل بندرعباس مشکوک به بیماری نکروز عصبی ویروسی

صفحه 102-109

امید کوهکن؛ رحیم عبدی؛ سیدجلیل ذریه زهرا؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ عیسی شریف پور