دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، بهار 1388، صفحه 2-71 (پیاپی 83) 
3. بررسی بیان موقت ژن VP2 ویروس بسیار حاد بیماری بورس عفونی در برگ توتون، یونجه و کاهو به روش آگرواینفیلتراسیون

صفحه 18-25

شهرام پورسیدی؛ هاله هاشمی سهی؛ منصور امیدی؛ سید علی قرشی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ عصمت جورابچی


6. شناسایی گونه‌های کنه‌های سخت در شترهای وارداتی منطقه زابل

صفحه 35-39

وحید نجارنژاد مشهدی؛ زهرا میش مست؛ غلامرضا رزمی؛ محبوبه آزاد


8. بررسی کشتارگاهی جراحات کپسول شاخی سم گاو در شهرستان اردبیل- ایران

صفحه 48-56

تقی مددزاده؛ رئوف علایی؛ محسن نوری؛ ایرج نوروزیان


10. شناسایی سریع Clostridium perfringens تایپ‌هایA، B،C، D به روش Multiplex PCR

صفحه 63-71

مجتبی سعادتی؛ مهدی کمالی؛ محمدباقر صالحی؛ محمود تولایی؛ غلامرضا اولاد؛ محسن موسوی شوشتری