دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 2-79 (پیاپی 84) 
3. بررسی آلودگی به انگل‌های خارجی و چشم در ماهیان پرورشی گرمابی و سردآبی استان مازندران

صفحه 18-22

شاهرخ رنجبر بهادری؛ علی جعفری چراتی؛ مهران مهدی پور؛ بهیار (زنده یاد) جلالی


4. مطالعه گذشته‌نگر ارتباط بین درجه‌بندی پاکیزگی بدن و میزان شیوع بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری

صفحه 23-30

ایرج نوروزیان؛ محسن نوری؛ علی رضا باهنر؛ سید محمد کربلایی سید جواد؛ آی جمال رادگهر


5. بررسی بافت شناسی و روند رسیدگی جنسی تخمدان ماهی سیم (1905 Abramis brama orientalis (Berg بوسیله القای LHRHa2 و آنتاگونیست‌های دوپامین

صفحه 31-39

سارا کوهی لای؛ • شهربانو عریان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ مریم رضاییان؛ ندا خسروپناه؛ فردوس ابراهیم پور


8. تعیین فراوانی، گونه و ضایعات پاتولوژیک نماتود استرتاژیا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد

صفحه 55-61

حمید رضا عزیزی؛ غلامعلی کجوری؛ حسین نورانی؛ سیما همایی؛ محسن رفیعیان