دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-79 (پیاپی 85) 

شناسنامه علمی شماره

1. تخلیص و جدا سازی پادگن های اگزو توکسین (Bacillus anthracis (PA،LF،EF سویه 34F2 به روش اولترا فیلتر و HPLC

صفحه 2-7

فریبا گلچین فر‌؛ رسول مدنی؛ غلامرضا موذنی جولا


4. بیماری لکه سفید میگو در میگو های وحشی سفید هندی آب‌های ساحلی هرمزگان در ایران

صفحه 22-28

بهروز قره وی؛ محمد افشار نسب؛ یوسف آفتابسوار؛ محمدرضا صادقی؛ کورس رادخواه


5. شناسایی Sarcocystis hominis در گاوهای کشتار شده اصفهان با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی

صفحه 29-33

حسین نورانی؛ سمیه متین؛ عباس نوری؛ حمیدرضا عزیزی؛ میثم امینی هرندی


6. مطالعه تکوین هیپوفیز در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) قبل از تفریخ تخم تا هنگام بلوغ

صفحه 34-43

آزاده عتباتی؛ ‌ نادر شعبانی پور؛ فرهاد مشایخی؛ محمود رضا آقا معالی


9. بررسی آلودگی به Toxoplasma gondii در حیوانات مختلف در شهرستان ارومیه به روش PCR و بررسی اختلاف ژنتیکی از طریق RFLP

صفحه 64-70

موسی توسلی؛ محمد طباطبایی؛ شهرام جوادی؛ بیژن اسمعیل نژاد؛ علی کاظم نیا؛ کریم مردانی


10. باقیمانده‌های آلاینده‌های آلی کلره پایدار در بافت کبد شغال طلائی (Canis aureus) سواحل شمالی ایران

صفحه 71-79

حسن ملوندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی‌فر؛ سید محمود قاسمپوری