دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار 1389، صفحه 2-79 (پیاپی 86) 
4. مقایسه ملکه های زنبورعسل اصلاح شده‌ی منطقه‌ی مرکزی ایران با ملکه های شاهد در زنبورستان های مختلف استان های تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان

صفحه 31-39

غلامحسین طهماسبی؛ محمد علی کمالی؛ رحیم عبادی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سید داوود جواهری؛ محمد بابایی؛ ماشاءا... جمشیدی؛ مجید عاکف؛ ناصر تاج‌آبادی


5. مطالعه کالبدشناسی و بافت‌شناسی بیضه و اپیدیدیم در اسبچه خزر

صفحه 40-46

احمد سوداگرامیری؛ مریم رضائیان؛ حسن گیلانپور؛ مسعود ادیب‌مرادی؛ محبوبه رستمی


8. بررسی سرولوژیک آنفلونزای اسبی در اهواز

صفحه 59-64

علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ وحید آقاجانی