دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-67 (پیاپی 91) 

شناسنامه علمی شماره

1. تشخیص عفونت ویروسی لوسمی گاو با استفاده از روش Nested-PCR

صفحه 1-8

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ سید مهدی امام؛ حسین رضائی


6. اثر سطوح مختلف تربوتالین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

صفحه 43-52

فرید مسلمی‌پور؛ شهرام گلزار ادبی‌؛ جابر داودی؛ محمدعلی کمالی سروستانی‌