دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-47 (پیاپی 92) 

شناسنامه علمی شماره

1. بررسی اثر چهار گیاه دارویی (نعناع، زیره سبز، بومادران،کلپوره) بر سیستم ایمنی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه‌های گوشتی

صفحه 1-7

سید داود شریفی؛ سعیده حسنی خورسندی؛ علی اکبر خادم؛ عبدالرضا صالحی


2. ارزیابی پادتن های ناشی از تزریق واکسن سه گانه E.coli k99، روتا و کروناویروس در آغوز گاو

صفحه 8-12

علی قلی رامین؛ احمد مرشدی؛ تقی زهرائی صالحی؛ مرحوم قاسم یوسف بیگی؛ مهرداد صنعتی؛ مصطفی ابراهیمی؛ رامین سینا


3. اثر آنزیم‌های پکتیناز، سلولاز و همی سلولاز بر عملکرد و قابلیت هضم جیره‌ی غذایی در جوجه‌های گوشتی

صفحه 13-22

سیروس عیدی وندی؛ علی مهدوی؛ فاطمه عالمی؛ سید عبداله حسینی؛ علی مصطفی تهرانی؛ وحید قاسملو


4. بررسی اثر فلز جیوه بر بافت کبدی ماهی کُلمه Rutilus rutilus دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 23-29

سعید محمدزاده باران؛ غلامحسین وثوقی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ فاطمه عباسی؛ پرگل قوام مصطفوی


5. مقایسه روش‌های مختلف استخراج DNA به منظور مطالعه مولکولی انگل‌های فاسیولا

صفحه 30-35

محمود محامی اسکویی؛ عبدالحسین دلیمی اصل؛ مهدی فروزنده مقدم؛ محمد باقر رکنی


7. گزارش لیومیوسارکوم مهبل در یک گاو شیری

صفحه 42-47

حسین نورانی؛ مجتبی بنیادیان؛ ایرج کریمی؛ نادر احمدی