دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 2-55 (پیاپی 99) 

شناسنامه علمی شماره

1. بررسی انگلهای مونوژن ماهیان آب شیرین در برخی از استخرهای پرورشی در سطح استان اصفهان

صفحه 2-7

زیبا فیضی؛ بهیار جلالی جعفری؛ فریده نبی زاده


2. بررسی حضور E.coli O157:H7 به روش PCR و ارزیابی مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در E. coliهای جداسازی شده از کبوترهای شهرکرد

صفحه 8-14

حسین طهماسبی؛ حسن ممتاز؛ محمد رفیعی دولت آبادی؛ سارا براتی؛ سمانه مهرابیان؛ میلاد جعفری؛ مهرداد خسروی فارسانی؛ محمد قاسمی؛ سید وحید احمدی سالیانه


3. مطالعه آلودگی به سروتیپ های سالمونلا در میگو، لابستر و ماهی های عرضه شده در بازار اصفهان

صفحه 15-19

مرتضی رزاقی منش؛ امیر قاسمی؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ محسن دادار


4. اپیدمیولوژی مولکولی تریپانوزوما در تک‌سمی‌های ایران

صفحه 20-24

محمدرضا محزونیه؛ حسین طهماسبی؛ جاسم امیری ده چشمه؛ هادی منجی


5. تأثیر برگ زیتون بر فشار خون، عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در جوجه‌های گوشتی

صفحه 25-35

صیفعلی ورمقانی؛ شعبان رحیمی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمد حسن زاده


6. بررسی ویروس‌شناسی و سرولوژی بیماری زبان آبی در گوسفندان برخی از مناطق ایران

صفحه 36-43

روزبه فلاحی؛ منیژه یقینی؛ روحانی کارگر مؤخر؛ کمال الدین خدمتی


7. میزان تلفات و عوامل موثر بر آن در گله‌های گوشتی مشمول پرداخت غرامت بیمه در شهرستان مشهد

صفحه 44-49

محمد عزیززاده؛ غلامعلی کلیدری؛ جمشید رزم یار؛ هدی وارسته مقدم؛ محمد راژه