دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 2-79 (پیاپی 103) 
4. اپیدمی لپتوسپیروز در گاو، گوسفند و بزهای منطقه تالاب حله در استان بوشهر در سال 1382

صفحه 20-30

حسین اسماعیلی؛ مراد مرادی گراوند؛ مونا حامدی؛ علی اصغر شریفی؛ حمیده کلاته رحمانی


5. مطالعه پراکندگی اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم (اسکریابین، 1913) به روش شناور‌سازی در گوسفندان استان مازندران

صفحه 31-36

غلامرضا کریمی؛ حبیب الله پایکاری؛ غلامرضا معتمدی؛ محمد عبدی گودرزی؛ شهلا ریواز؛ سعید عالمیان


7. پراکنش جغرافیایی عقرب‌های استان چهار محال و بختیاری

صفحه 44-51

خداداد پیر علی خیر آبادی؛ ولی الله خلجی پیربلوطی؛ امین جزایری جونقانی؛ امیر دهقانی سامانی